+31 40 798 09 50

Als kleinere leverancier juichen wij Common Ground van harte toe.

Wat is Common Ground?

Common Ground is oorspronkelijk een initiatief van het informatiemanagement overleg van 100.000+ gemeenten (IMG100.000+). Common Ground beoogt de gemeentelijke informatievoorziening structureel te hervormen, met name door anders om te gaan met gegevens. Common Ground heeft snel veel naamsbekendheid en draagvlak gekregen. Common Ground is bestuurlijk omarmd door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG2). Op 5 juni 2019 hebben de leden van de VNG ingestemd met het voorgestelde Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020–2024, waarbij Common Ground onderdeel is van het programma Samen Organiseren

Common Ground streeft de volgende doelen na:

  • Het faciliteren van een flexibelere informatievoorziening die sneller kan reageren op veranderingen;
  • Benutten van schaalvoordelen om de kosten te drukken mede omdat dit platform eenvoudig te realiseren is in gezamenlijke rekencentra (gemeentelijke cloud);
  • Oplossen en voorkomen van koppelproblemen;
  • Verhogen van de kwaliteit van data door real-time gebruik en geen kopieverschillen;
  • Meer aanbod creëren in de markt – meer ruimte voor innovatie;
  • Delen van investeringen via hergebruik;
  • Beheersing van informatieveiligheid (onder andere door het integraal gebruik van data in plaats van per kolom);
  • Vergroten van de kwaliteit van de informatievoorziening (ook in termen van continuïteit en betrouwbaarheid);
  • Ruimte te bieden voor lokale verbijzondering

Hoe kijken wij vanuit Finetic naar Common Ground?

Als kleinere leverancier juichen wij Common Ground van harte toe omdat het ons in het speelveld van dominante softwareleveranciers eerlijkere kansen biedt.

Wij zien Common Ground als een oprechte en doordachte poging de doelen van die eerdere initiatieven in een zich wijzigende bestuurlijke en technische omgeving effectiever vorm te geven, met respect voor de grondwettelijke autonomie van decentrale overheden. 

Wij onderschrijven de noodzaak om de gemeentelijke informatievoorziening te vernieuwen en spelen daar graag op in. Wij vinden het een goede zaak dat gemeenten samen optrekken, de regie- en opdrachtgeversrol oppakken en tot gezamenlijke informatiemodellen, definities en meer eenheid in procesuitvoering komen. 

Wij kunnen ons vinden in de basisgedachte van Common Ground en de geformuleerde architectuur- en realisatieprincipes.

 

Open Source

De Realisatieprincipes van Common Ground geven de voorkeur aan open source software. Het gebruik van open source binnen de Nederlandse overheid is al een aantal jaren een aandachtspunt. Logisch dat dit punt in het kader van Common Ground opnieuw op tafel komt. Door het gebruik van open source kan de leveranciersafhankelijkheid beperkt worden.

Bij Finetic ontwikkelen we al 20 jaar oplossingen op basis van open source en ligt het eigendom van de sourcecodes volledig bij onze klanten, waardoor zij volledig vrij zijn om van leverancier te wisselen.

Vragen

Heeft u vragen, reacties of suggesties naar aanleiding van dit document? Neem dan contact op met Rob via onderstaand formulier of 06 52011444